Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của dân tộc, là nguồn lực quý báu, có vai trò và đóng góp quan trọng trong công cuộc bảo vệ, tái thiết đất nước trước đây và phát triển, hội nhập quốc tế ngày nay…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây